Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 

Iedereen die de terreinen van Swingin’Hulsen betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. 

In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen. 

 

Artikel 2 

Zijn niet toegelaten op het domein van Swingin’Hulsen: 

– Eigen drank of voeding, er is een groot catering en drank aanbod op het festivalterrein.

– Gevaarlijke voorwerpen

– Dieren (uitgezonderd geleidehonden) 

– Professionele opnameapparatuur

– Drugs

 

Artikel 3 

Swingin’Hulsen behoudt het recht om: 

– De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst. 

– De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker. 

– De handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker. 

 

Artikel 4 

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon: 

– Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid. 

– Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan. 

– Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan. 

– Die onder invloed is van alcohol of drugs. 

 

Artikel 5 

Alle foto’s, beeld- & geluidsopnamen gemaakt op de terreinen van Swingin’Hulsen door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending, publicatie of promotie. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van deze af. 

 

Artikel 6 

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen. Indien iemand geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen moet deze de terreinen van Swingin’Hulsen verlaten. 

 

Artikel 7 

Bij afsluiting van het terrein om veiligheid of andere reden, kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen van Swingin’Hulsen ontzegd worden (eventueel tijdelijk). 

 

Artikel 8

Iedere bezoeker dient een geldig toegangsticket te bezitten.

 

Artikel 9 

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.